Kolejne „odczarowane podwórko”

Warto poczuć, jaka atmosfera panuje na tych podwórkach! Jest rzeczą oczywistą, że dla dzieciaków tak jak i dla ich rodzin najważniejsze w projekcie „Odczarowanych Podwórek” było …

30 sierpnia 2014 w Bytomiu

Malowanie dla dzieci ze świetlic środowiskowych trwało 2 godziny i odbyło się na terenach fabrycznych należących do firmy Conbelts, która była zarazem organizatorem imprezy. Byliśmy jednym …

Sobota w Krakowie

Sobotnie malowanie w SP nr 38 im. Bractwa Kurkowego Krakowie (24 maja br – zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Świetlicy Architekta http://www.swietlicaarchitekta.pl ) W ciągu 4 godz …