1999

W Mysłowickim Ośrodku Kultury i Sztuki (MOKiS) „Trójkąt”, powstaje pracownia „Ministudium Plastyczno-Rysunkowe”. Artysta rozpoczyna pracę z dziećmi. Prócz nauki rysunku i zajęć z ceramiki podejmuje nietypowe wyzwanie. Inspiruje „bazgry kontrolowane” oparte na formule maksymalnego, plastycznego wyżycia się dla najmłodszych dzieci. Jako baczny obserwator zachowań społecznych i plastycznych (graffiti) rozumie mechanizm ich powstawania i terapeutyczny – być może – wymiar. Łączy to z jedną ze swoich fascynacji budowania obrazu, polegającej na „wyciąganiu” kształtów z przypadkowych plam, na drodze luźnych skojarzeń. To inspiruje go do poszukiwania nowego kierunku w sztuce: Malarstwa Emocjonalnego (ME). Zajęcia w pracowni polegają teraz na malowaniu przyklejonych do ścian wielkich, szarych płacht papieru, kartonów, starych mebli oraz sprzętów i przedmiotów codziennego użytku. Artysta utwierdza się w swoich domysłach tyczących terapeutycznego waloru takiego malarstwa.

2000

Małgorzata Frydrych reporter oddziału TVP w Katowicach realizuje pierwszy program telewizyjny w pracowni Ministudium, z udziałem artysty i zespołu „Sami”. W Katolickiej Szkole Podstawowej i II Katolickim Gimnazjum w Katowicach – powstaje Pracownia „Ciach-O-Show”, która nadal się rozwija. W tymże roku grupa „ME” po raz pierwszy wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy spektakularnym pokazem malarstwa emocjonalnego. Wystawy:  MCK-Mysłowice, Hotelu „Trojak”, MOKiS-Janów, hipermarket „Real”, Teatr „Cogitatur”, Teatr im. St. Wyspiańskiego. Biblioteka Śląska. Artysta wykonuje z dziećmi – w atmosferze swobodnych happeningów – serie fresków na ustalonych murach miejskich.

2001

Podjęcie współpracy ze Wspólnotą Dobrego Pasterza i klubem „Wysoki Zamek”, gdzie wspólnie z młodzieżą artsta wykonuje serię akcji ulicznego malowania m in. z okazji Pierwszego Dnia Wiosny pod pomnikiem na Oś. Paderewskiego, na ulicach katowickiego Załęża, oraz uliczne akcje pod katowickim „Skarbkiem” w centrum miasta.

Kontynuuje kursy rysunku studyjnego w klubie. Rok 2002 – W kolejnej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanej na rybnickim rynku artysta wraz z goszczącą na imprezie młodzieżą osiąga rekord, tworząc największą kartkę świąteczną świata (vide: „Księgi rekordów” AD 2003).

2002

Udział w kolejnej edycji WOŚP organizowanej w studio katowickiej tv – artysta wraz z dziećmi i młodzieżą tworzą obrazy na swoich ciałach „żywe rzeźby” reż. J. A. Patlewicz.

Przyjmuje zaproszenie do występów na antenie TVP-3 m.in. w „Telewizyjnej 1-ce” prezentując walory plastyczne i terapeutyczne ME.

Akcja malowania na dzień dziecka na placu hipermarketu Real oraz wystawa ukończonych prac

Miejskie akcje ulicznego malowania ze Wspólnotą Dobrego Pasterza

2003

Po raz kolejny uczestniczy w edycji WOŚP malując wraz z młodzieżą w kwestującym tramwaju, dowożącym pasażerów na katowicki Rynek.

W kwietniu współtworzy – wraz z przedstawicielami katowickich szkół – nowy wizerunek „Diabelskiego Młyna” w Wesołym Miasteczku, malując przez cały miesiąc gondole tej gigantycznej konstrukcji – każdą z inną organizacją.

Kolejne miesiące współpracy z WPKiW przynoszą akcje: „Indiańskie Miasteczko”, oraz „Malowanie dużego fiata”.

W maju, z okazji I Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji Dziecięcej – realizowanego w Bibliotece Śląskiej, GCK oraz Szkole Katolickiej – odbywają się wystawy prac emocjonalnych i akcja ?ME? dla dzieci, a goście dowożeni są „pomalowanym emocjonalnie autobusem” (vide: foto-strona).

Powstaje opracowanie naukowe pt.: „Sztuka i ekspresja dziecka – w poszukiwaniu sensu tworzenia” z rozdziałem poświęconym „ME” oraz w której okładkę stanowi obraz emocjonalny Plackowskiego.

2004

Odbywa się pilotażowy cykl zajęć „ME” w szkole nr 36 w Katowicach – na zlecenie Stowarzyszenia MUS-E Polska, którego A. Plackowski jest członkiem.

W tym samym czasie organizowanych jest wiele spotkań lansujących ME: święto Unii – Mysłowice – Rynek, Święto wiosny – „Topienie Marzanny”, 50-lecie Zespołu Śląsk – Koszęcin, coroczne występy na festiwalu Domów Opieki Społecznej w Dąbrowie Górniczej, na festynach rodzinnych, parafialnych, w II-giej edycji Festiwalu Ekspresji Dziecięcej – w Teatrze Cogitatur, dzień dziecka 1 czerwiec – pod Teatrem Wyspiańskiego, w czasie pikniku europejskiego – w Pszczynie, w hipermarkecie „Targówek” – w Warszawie. Wszystkie te imprezy łączone są z wystawami ME. W tymże 2004 roku – Rozpoczyna się cykl spotkań i tworzenie pracowni ME w przedszkolach, szkołach i ośrodkach. (m. in. w Ośrodku Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek”). – Aktualnie artysta wraz z przyjaciółmi tworzy nowe stowarzyszenie koncentrujące się na promocji arteterapii, jako szkoły wrażliwości i tolerancji artystycznej, oraz na stworzeniu grupy artystów, tworzących w ten sposób.

2005

Oprócz regularnych, codziennych spotkań w licznych pracowniach „ME” następuje zwielokrotnienie spotkań „ME” pod egidą założonego przez siebie: „PLACEK” Stowarzyszenia Animacji i Rozwoju Malarstwa Emocjonalnego w Sztuce i Terapii.

21 kwietnia spotkanie „ME” dla grup niepełnosprawnych z okazji festiwalu

MEDIAWAVE2005 inspirowane muzyką Roberta Polaka

1 i 3 maj – plenerowe malowanie w „Wesołym Miasteczku”

11, 12 maj – niezależne stoisko „ME” dla uczestników 11 Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Domów Opieki Społecznej w Dąbrowie Górniczej – Pałac Kultury Zagłębia /3 edycja

21 maj – sobotnia majówka – malowanie na placu Szkoły Sportowej w mysłowickiej Dzielnicy Piasek

25 maj – szkolenie młodych artystów i spotkanie emocjonalne z dziećmi w Koszęcinie, zakończone wręczeniem certyfikatów dla uczestników opiekunów

1 czerwca Dzień Dziecka „ME” na rynku w Mysłowicach

26 czerwca Międzynarodowa akcja „ME” w Pszczynie (w ramach festiwalu Emocjonalne Pomosty 2005

1, 2, 3 lipiec w Koszęcinie – siedzibie Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z okazji jubileuszu zespołu, który jako współorganizator i współtwórca – inspirator będzie miał konkretny wkład w organizacji festiwalu.

wrzesień 3-dniowe warsztaty integracyjne w zakresie „ME” , rzeźby i ceramiki w Ministudium na Janowie, oraz integracyjno-terapeutyczne spotkanie w ramach projektu „Prorodzina” w Mikołowie ” Centrum Sztuk Wszelakich”, akcja dla stowarzyszenia Silesia Nostra w Gliwicach,

Międzynarodowa Akcja Malowania Emocjonalnego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w czerwcu i początku lipca w Koszęcinie i Pszczynie (II rok z kolei na wielkim pikniku pszczynskim) – oba przy współudziale Ślaskiego Centrum Edukacji Regionalnej ZPiT „ŚLĄSK”, Konsulatu Słowenii, fundacji „Choice to Choose” (zajmującej się pomocą dzieciom najuboższym w Azji), Akademii Sztuk Pięknych w Kambodży oraz kilkunastu fundacji i stowarzyszeń w Polsce, seria imprez malarsko-muzycznych, z przyjeżdzającym z Chin do Polski Maciejem Koterbą

16, 17, 18 wrzesień, Warszawa „Wola Park”

1,2,3 październik. malowanie na rynku w Mikołowie z dziećmi , w ramach projektu Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana”.

4 i 8 października – Szkoła Specjalna im. Korczaka i Słupna-Program Komenius”

Pozdrowienia z kolorowego szkolnego rusztowania, w ostatnich promieniach słoñca.

Warszawa, 2 grudzień 2005 – Pałac Kultury i Nauki Dzieci ze „Skarbka”

2006

Styczeń WOŚP  na rynku w Mysłowicach – malowanie wozu strażackiego (w temp. -17 st.C !)

 Styczeń  Jedziemy z dziewczynami z pracowni, ze „Skarbkiem”, „8-ką”, i „Radością” do warszawskiej „Piekarni”, na proszone malowanie dla „Hospicjum” – Maciek

Majówka 30-go kwietnia, na Słupnej 1-sza akcja ME w ramach projektu „Jeden Obraz – Wiele Serc”,

8 maja 2006 roku o godzinie 17.00 rozpoczęło się II spotkanie emocjonalne projektu „Jeden Obraz – Wiele Serc” młodzieży Mysłowickiej Grupy Malarstwa Emocjonalnego, realizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej Programu MŁODZIEŻ, w ramach międzynarodowego, corocznego festiwalu „Mediawave” Impreza odbyła się w parkowej scenerii janowskiego MOKiS „Trójkąt”

24-25 maj 2006 kolejne spotkanie w Dąbrowie Górniczej z okazji XII Festiwalu DPS-ów (Domów Pomocy Społecznej),

03.06.06 r. Spotkanie w Dziećkowicach było zaaranżowaną formą większej całości, z okazji dnia dziecka jako święta imienniczego dla Dziećkowic. Była scena, grochówka, stoiska ze słodyczami, zamki dmuchane, no i ŻUK. Duży metalowy i cały nasz ! Mieliśmy swoje podobrazia z płyt HDF, zakupione dzięki Programowi MŁODZIEŻ, lecz atrakcją główną był stary samochód, zorganizowany przez organizatora – Basię Precz

9-go czerwca 2006 roku odbyło się kolejne malowanie z okazji 4 urodzin powstania Klubu Wysoki Zamek na Gliwickiej na Załężu

Hiszpania
W kwietniu 2006 r. w mieście Andora na terenie tamtejszej Szkoły Integracyjnej odbyło się pierwsze malowanie emocjonalne w kraju byczych byków. Wcześniej, nauczyciele kilku specjalnych szkół europejskich odwiedzili nasze miasto w ubiegłym roku, w ramach europejskiego programu Comenius

„Piknik Pszczyński” 18 czerwiec

od 23 czerwiec do 1 lipiec na trasie plenerowych spotkań naszej grupy inicjatywnej w Projekcie „Jeden Obraz – Wiele Serc” odbyły się następujące spotkania :

Opole – „Festiwal „Czas Teatru”,

Koszęcin – święto Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,

Mysłowice, – 75-lecie Domu Dziecka

21, 22, 23 sierpień – projekt  „Jeden Obraz-Wiele Serc”, zrealizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu MŁODZIEŻ
Częstochowski 4-dniowy plener ME

27 sierpień – Dzień Indyjski w chorzowskim skansenie

28 sierpień – parafialny festyn w Janowie

24 września’06, Przegląd Orkiestr Dętych w Bieruniu Starym 

Wernisaż poprojektowy 14-go pażdziernika połączony z akcją „ME”
W Janowskiej Galerii MOKiS-u 

7 grudnia 2006 r. w Muzeum Miasta Mysłowice – otwarcie wystawy poprojektowej „Jeden obraz – wiele serc”, połączony z akcją „Malowania Emocjonalnego” dla dzieci z Domu Dziecka i Ośrodka Pomocy Społecznej (wystawa do stycznia 2007)

HYPERLINK „http://www.muzeummyslowic.pl/?dz=&od=35″http://www.muzeummyslowic.pl/?dz=&od=35

2007

Dzień Dziecka 1 czerwca w Domu Dziecka 06.2008, 

15 06.2008 - piątek na Załężu ze wspólnotą Dobrego Pasterza z okazji 7 rocznicy Klubu „Wysoki Zamek”,

16 06.2008 w szkole nr 3 na Janowie

17. 06.2008 w terenie boisk janowskiej filii MOKiS „Trójkąt”, podczas trwania pikników rodzinnych (malowanie obrazów oraz samochodu marki Volkswagen-własności jednego z uczestników.

24-go 06.2008 – rynek Bierunia Starego, na corocznym Festiwalu Orkiestr Dętych.

19.08. 2008 – OFF Festival Artura Rojka – malowanie z dziećmi oraz wystawa Malarstwa Emocjonalnego w Muzeum Miasta Mysłowice z Polski i Chin pokazująca obrazy, fotografie, filmy obrazujące działania ME w Polsce i Chinach (z materiałów dostarczonych przez Macieja Koterbę i Siyu Ma).

Systematyczne, całoroczne zajęcia w pracowniach w : MOKiS Janów, Stow. Pomocy Niepełnospr. „SKARBEK”, Przedszkole 24

2008

9 maj – akcja integracyjna na boisku Podstawowej Szkoły Katolickiej w Katowicach-Bogucicach

30.05.2008 w czasie trwania i na zakończenie 3-dniowego Międzynarodowej KonferencjiNaukowo-Społecznej Dni Dziecka i Rodziny w Brennej, na zaproszenie Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej i Instytutu Edukacji Ustawicznej (pokazowe zajęcia z dziećmi lokalnych ośrodków dla pedagogów, terapeutów i uczestników warsztatów  i paneli zajęciowych)

22.06.2008 (niedziela) -  w czasie corocznego VI Wielkiego Pikniku – Regiony Europy i Świata połączonego ze Świętem Narodowym Republiki Słowenii  w Pszczynie, w parkach pod Zamkiem Książąt Pszczyńskich (akcja trwała 12 godzin, około 300 dzieci.)

28, 29.06.2008 – w akcji organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie akcje sponsorowane przez bełchatowską energetykę, dla dzieci i niepełnosprawnych z udziałem 12 lokalnych artystów, których prace zostaną wystawione na wystawie inaugurowanej wernisażem dnia 5.07.2008 w kinie przy MCK Bełchatów http://www.mck.belchatow.pl/

W tym roku, poza stałymi zajęciami w pracowniach ME, planowanych jest szereg akcji, zarówno cyklicznych jak i okazjonalnych, podczas trwania festynów i jarmarków.

Na stałe udostępnione prace ME autorstwa A. Plackowskiego można zobaczyć w MCK Mysłowice, Muzeum Miasta Mysłowice, Urząd Miasta Mysłowice, przedszkole 24 w Mysłowicach, Teatr Wielki w Katowicach, Podstawowa Szkoła Katolicka i Gimnazjum w Katowicach, Galeria Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie, studio nagrań zespołu „Myslovitz”,

Poza ostatnią działalnością akcyjno-malarską, Obrazy „Placka”  zilustrowały okładki dwóch pierwszych edycji „Festiwalu Ekspresji Dziecięcej” , a w pierwszym opisy i ilustracje, zbiór literackich prac dzieci Szkoły Katolickiej p.t.  „Ile waży słowo…”, dwujęzyczne „Zagadki dla Weroniki” autorstwa ambasadora Słowenii w Polsce Bożo Cerara, pisanych do swojej córki, oraz okładka do nowej książki Marka Blauta „Jezd dobże”

2009

07.11.2009 Pasaż zewnętrzny „Ronda Sztuki” na katowickim rondzie im. Jerzego Źiętka. Tak zatłoczonego malowania emocjonalnego, jeszcze nie było. Bardzo blisko siebie –200-tu studentów z Międzynarodowego Spotkania pozarządowych organizacji krajów europejskich „Space Met”, zorganizowanego przez AEGEE Katowice, malowało dokładnie godzinę.

17.10.2009 – 1 Memoriał im. Agaty Mróz-Olszewskiej “Spodek”

12.09.2009 –  Kolejny i jubileuszowy bo 10-ty bezalkoholowy Festyn Parafialny przy Kościele w Janowie Miejskim

2010

12.06. 2010 – w Parku Olchowym w Szopienicach Centrum Aktywności Lokalnej zorganizowało piękną sobotę w plenerze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główna koordynatorka – Pani Agnieszka Rzepecka w ramach programu Kapitał Ludzki

18.06.2010 – Wnętrza Novotelu w Katowicach stały się na moment areną akcji „Malowania Emocjonalnego ” z okazji rozgrywek MŚ tegorocznego Mundialu. Oto jest link do programu aktualności na TVP3 Katowice 21-go w poniedziałek, w którym występują dzieci ze szkoły Katolickiej oraz Mysłowickiej pracowni  Ministudium Plastyczno-Rysunkowego. Asystuje im mysłowicka młodzież „ME” oraz 3 wybitnych byłych piłkarzy, jako zaproszeni goście. (zaczyna się tak ok. 4 cm od końca programu)
http://www.tvp.pl/katowice/informacyjne/sport/wideo/21-czerwca/2012378

20.06.2010 Wielki Piknik w Pszczynie „Rejony Europy i Świata”, zapoczątkowany i organizowany jak co roku dzięki Konsulowi Honorowemu Republiki Słowenii Mieczysławowi Barańskiemu, po raz kolejny gościł polową pracownię „Malarstwa Emocjonalnego”

24.06. 2010 o godzinie 14.00 zabrzmiał na rynku hymn festiwalu „Modern Folk”, który na swojej trąbce  wykonał Bronisław Duży i zapoczątkował dzień obchodów „Świętojańskich Dni z okazji 650 lecia Mysłowic”. Malowanie.
Organizator Muzeum Miasta Mysłowice. Ciekawe nagrody dla laureatów konkursów, czyli: Złote Skrzypce (doprawione „emocjonalnym sznitem”) wykonane przez Adama Plackowskiego oraz 3 piękne statuetki – rzeźby w drewnie autorstwa Mateusza Durnasia, młodego artysty, uczestnika janowskiej Pracowni Ministudium Plastyczno Rysunkowego.
Młodzi malarze zostali na koniec nakarmieni pizzą i zwolnieni z przyjemności pracy pędzlem. Do końca, do ostatnich akordów mysłowickiej grupy Galhan czyli do 21-szej bito oklaski.  

3.07.2010  – w Parku przy Szkole Podstawowej nr 7, Nieformalna Grupa Alternatywna zorganizowała wraz z działem promocji UM

3. 07.2010  – w Parku przy Szkole Podstawowej nr 7, Nieformalna Grupa Alternatywna zorganizowała wraz z działem promocji UM

25.07.2010,  w Dąbrowie Górniczej w hipermarkecie „Pogoria”, do pomalowania 15 płyt HDF oraz Citroena Xantię.

11.09.2010 – kolejny udział w IX już Festynie Parafialnym w Janowie. Jak zwykle było swojsko - czyli muzyka na żywo i śląskie „kołocze” oraz krupnioki. Lało, więc zabawa przednia ale „obrazek” – do poprawki.

17.09.2010 – od 9.30 do 15.00 akcja w Starym Zabrzu na VI edycji Święta Nauki. W naszej propozycji udział wzięło ogromna ilość młodych ludzi ze szkół podstawowych, średnich i wyższych.

19.09.2010 – II Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej w katowickim „Spodku”- to już druga w tym tygodniu akcja, również bardzo energochłonna i prestiżowa. Adam Plackowski otrzymał z rąk Posła do Parlamentu Europejskiego Medal Kropli Życia,

24.09.2010  na rynku w Mysłowicach na zaproszenie organizatora – Górnośląską Grupę Alternatywa - Freeevents II (http://www.me.myslowice.pl/index.php?sciezka=f,g&lang=pl&page=39)