Stowarzyszenie PLACEK istnieje od 2005 roku i do dziś prowadzi i organizuje otwarte akcje  „Malarstwa Emocjonalnego” w Mysłowicach i innych miastach Polski (Warszawa, Bełchatów, Pszczyna, Koszęcin, Katowice, Dąbrowa Górnicza i in.).

„Malarstwo Emocjonalne” organizowane jest dla ludzi z różnych środowisk np. osób z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzieży z domów dziecka, ośrodków wychowawczych w formie zajęć stałych, podczas festynów, imprez okolicznościowych, koncertów itp.

Stowarzyszenie PLACEK zrealizowało kilka projektów.
W okresie czerwiec-wrzesień 2012 Stowarzyszenie PLACEK realizowało ofertę „Pogotowie sztuki” współfinansowaną ze środków PO FIO. W ramach tego zadania Stowarzyszenie organizowało dla 35 dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mysłowicach oraz Domu Dziecka w Mysłowicach ciekawe zajęcia popołudniowe:

  • Malarstwo Emocjonalne i rysunek
  • zajęcie manualne
  • eco-design
  • muzykoterapię
  • naukę gry na gitarze
  • naukę tańca
  • zajęcia teatralne
  • Wyjścia Kulturalne

Cały projekt zakończył się sukcesem, a wyniki półrocznej pracy uczestnicy projektu pokazali publicznie podczas wystawy, koncertu i występu tanecznego w Muzeum Miasta Mysłowice.

Od września 2011 r. do marca 2012 roku Stowarzyszenie PLACEK było beneficjentem nieformalnej grupy młodzieży – Studenckiego Naukowego Koła Muzykoterapeutów Akademii Muzycznej w Katowicach, które realizowalo projekt „Nuda to nie Sztuka!” finansowany ze środków Programu „Młodzież w działaniu” na kwotę 5800 euro. Projekt realizowany był w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Katowicach-Bogucicach, a jego odbiorcami były dzieci i młodzież zamieszkujący ten Ośrodek.

W roku 2006 Stowarzyszenie realizowało projekt na kwotę 5000 euro w ramach programu „Młodzież”, pt. „Jeden obraz – wiele serc” dla …. Podczas projektu ….

Stowarzyszenie współtworzyło w roku 2000 Ministudium Plastyczno-Rysunkowe przy Miejskim Ośrodku Kultury w Mysłowicach, które funkcjonuje do dziś. Wiceprezes Stowarzyszenia, Adam Plackowski prowadzi tam zajęcia malarskie i rysunek.