Od września 2011 r. do marca 2012 roku Stowarzyszenie PLACEK było beneficjentem nieformalnej grupy młodzieży – Studenckiego Naukowego Koła Muzykoterapeutów Akademii Muzycznej w Katowicach, które realizowalo projekt „Nuda to nie Sztuka!” finansowany ze środków Programu „Młodzież w działaniu” na kwotę 5800 euro.

Projekt realizowany był w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Katowicach-Bogucicach, a jego odbiorcami były dzieci i młodzież zamieszkujący ten Ośrodek.