Stowarzyszenie współtworzyło w roku 2000 Ministudium Plastyczno-Rysunkowe
przy Miejskim Ośrodku Kultury w Mysłowicach, które funkcjonuje do dziś.
Wiceprezes Stowarzyszenia, Adam Plackowski prowadzi tam zajęcia malarskie i
rysunek.