Międzynarodowa Akcja Malowania Emocjonalnego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 2005 – zgodnie z koncepcją „Malarstwa Emocjonalnego” Adama Plackowskiego.

Festiwal odbędzie się w różnych częściach świata zgodnie z koncepcją ME, jako połączenie terapii ze sztuka/patrz definicja.
Założeniem akcji jest danie możliwości uczestnikom na emocjonalne wyżycie się i swobodnej ekspresji za pomocą farb i innych środkow malarskich. Pozniej profesjonalni artysci, przetworzą te emocjonalne zapisy w sztuke. A wszystko to zwieńczone wystawami i wydaniem wspólnych materiałów, pozwoli poprzez wspólną inspiracę na pomoc dla potrzebujących oraz rozwinięcie nowej gałęzi, jaką jest ME.

Pomysł Akcji „Emocjonalne Pomosty 2005″, zakłada zorganizowanie w miesiacu Czerwcu, minimum 100 Akcji Emocjonalnych na całym świecie, akcje moga/powinny być częścią innych działań związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka 2005 co doda tym obchodom kolorów.

„Choice to Choose” jako organizator i pomyslodawca, zaprasza wszystkich do wziecia udziału we wspolnej zabawie. „Emocjonalne Pomosty 2005″ to połączenie działalności organizacji zajmujących się praca z dziećmi, młodzieżą razem z lokalnymi artystami i organizacjami humanitarnymi.

Malarstwo Emocjonalne ME gdzie dzieci i młodzież poprzez zabawę, ma szanse w inny sposób spojrzec na sztukę i jej tworzenie. Gdzie bez narzucania schematów „prawidłowego popełniania sztuki”, wtórnych pomysłów, pozwalamy uczestnikom na podążanie własnymi ścieżkami odkrywców i wyzwolenie ich wyobraźni.

Kolejnym celem jest:

 1. sprawienie radości dzieciom i młodzieży biorącej udział w akcji ME (organizacja akcji przy współpracy z lokalnym ośrodkiem, projektem humanitarnym – zaprosić dzieci i młodzież objętych opieka org. pomocowych.
 2. zapewnienie bezpiecznej przestrzeni w której uczestnicy będą się mogli swobodnie czuć i bawić malując
 3. zaprosić do współpracy lokalnych artystów malarzy co umożliwi im kontakt z dziećmi i młodzieżą jak i umożliwi tworzenie, gdzie nie będą musieli „walczyć” z bielą podkładu, ale za formę wyjściową obrazu, będą mieli podkład emocjonalny wykonany przez uczestników ME
 4. promocja lokalnych artystów i ich twórczości, finansowe wsparcie artystów, zdobyte po sprzedaży obrazów (np. 70% na projekt humanitarny i 30% na artystę – bądź inaczej % – do ustalenia lokalnie).
 5. zaprosić lokalne media i VIP-ow, by mogli wziąć udział w akcji, wspomóc lokalny projekt humanitarny i lokalnych artystów
 6. promocja lokalnego projektu humanitarnego oraz zdobycie środków finansowych na jego działalność poprzez organizacje wystaw obrazów emocjonalnych jak i późniejszą ich sprzedaż. (sprzedaż obrazów nie jest wymagana, zależy od indywidualnych ustaleń miedzy, lokalnym wspolorganizatorem, org. humanitarna, dziećmi i artystami)
 7. zapoznanie się z projektem ME i możliwość jego kontynuacji przez artystę przy współpracy z org. humanitarna, co pozwoli na ciągłą twórczość i kontynuowanie w/w korzyści.

Merytoryczne podwaliny, pomoc organizacyjną i doradczą imprezy udziela: „Choice to Choose”, „Placek” Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Malarstwa Emocjonalnego w Sztuce i Terapii przy współudziale Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej ZPiT „Śląsk”( www.slask.art.pl ).

Założenia Organizacyjne

 1. „C2C” i „Placek” zorganizują witrynę internetowa „Emocjonalne Pomosty 2005″, z której będzie można ściągnąć potrzebne informacje i materiały związane z organizacja akcji, śledzić przebieg akcji jak i zobaczyć materiały dostarczone przez ośrodki, które wzięły udział w akcji, po jej zakończeniu realizacji
 2. opracowanie i udostępnienie poprzez internet przewodnika akcji plastycznej „Emocjonalne Pomosty 2005″ – zawierającym wskazania i porady dla organizujących po raz pierwszy plastyczne działania artystyczne.
 3. w przypadku braku możliwości ściągnięcia przewodnika jak I materiałów potrzebnych do przeprowadzenia akcji, „C2C” i „Placek” wyślą płytę CD te materiały zawierające.(z powodu ograniczeń finansowych, tam gdzie jest to mozliwe prosimy o pokrycie kosztów wysyłki!)

Ustalenia finansowe akcji:

 1. współorganizatorzy poszczególnych akcji „Emocjonalne Pomosty 2005″ całkowicie odpowiadają za swoje zobowiązania finansowe.
 2. Organizatorzy i pomyslodawca przewiduja wydanie książki z informacjami o akcji jak i zdjęciami oraz pocztówki z najlepszymi dziełami emocjonalnymi, których celem będzie promocja lokalnych artystów, projektów humanitarnych, jak i fundraising (każdy organizator otrzyma 2 książki + 2 komplety pocztówek za darmo)