Celem projektu „Pogotowie Sztuki” jest zwiększenie dostępu do kultury dzieci i młodzieży z obszaru Mysłowic, zagrożonej wykluczeniem społecznym i jest skierowany do stałej, 25 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat.
Z powodu społecznych problemów młodzi ludzie nie posiadają zainteresowań, motywacji i dobrych wzorców, większość wolnego czasu spędzając na podwórkach lub w świetlicach środowiskowych. Wykazując bierność społeczną, odczuwają na sobie piętno życia w specyficznym środowisku, mając przez to ograniczone możliwości rozwoju osobistego.
Poprzez zaoferowanie dzieciom i młodzieży interesujących i innowacyjnych technik zajęć takich jak Malarstwo Emocjonalne czy Eko-Design chcemy zachęcić ich do zmian nawyków i aktywnego spędzania czasu wolnego. Pokazać, poprzez różnorodność form sztuki, że nie warto się nudzić.
Nasz projekt pokaże także społeczności lokalnej lepszą stronę tych młodych osób.
 Aktualnie Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Malarstwa Emocjonalnego w Sztuce i Terapii „PLACEK” prowadzi seanse „malarstwa emocjonalnego” w różnych miejscach regionu i świata.
Na każdą z nich przychodzi zawsze minimum 50 młodych osób, które później wypytują o kolejne spotkania. Pomimo powiększającego się i zgłaszanego przez nas problemu odrzucenia społecznego, miasto Mysłowice odmawia finansowania tego typu działań.
„Pogotowie Sztuki” będzie więc nową, kulturową ofertą dla ludzi młodych z centrum miasta Mysłowice.

Cele szczegółowe „Pogotowia Sztuki”: – zwiększenie aktywności społecznej i pokazanie nowych możliwości spędzania czasu wolnego przez organizację zajęć popołudniowych
- stworzenie warunków do integracji społecznej
- zwiększenie inteligencji emocjonalnej oraz rozwój osobisty poprzez zajęcia o profilu terapeutycznym m.in. takich jak „malarstwo emocjonalne”.
Siedzibą „Pogotowia Sztuki” jest pracownia Stowarzyszenia Malarstwa Emocjonalnego „PLACEK”w centrum miasta. W trakcie trwania projektu organizujemy otwarte akcje „malarstwa emocjonalnego” w przestrzeni miejskiej, zajęcia z rysunku studyjnego oraz inne formy działalności artystycznej. Projekt zakłada też wyjścia do śląskich kin, teatrów,muzeów, sal koncertowych oraz wycieczkę w Beskidy.
zajęcia z zakresu rzemiosła artystycznego
eco-design  czyli warsztaty projektowe z wykorzystaniem materiałów wtórnych, kompozycja i projektowanie form użytkowych oraz ich wykonywanie z odpadów i śmieci.

- muzykoterapia  – nauka gry na gitarze – nauka tańca nowoczesnego. – dramaterapia i  poznanie technik gry teatralnej – Wyjścia Kulturalne na koncert, wystawę, do kina, muzeum lub do teatru.
- wycieczka dwudniowa w Beskidy