Podczas uroczystej ewaluacji projektu Re:Animacja Sztuką, realizowanego przez „Placka” z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 30 dzieci z ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego Sióśtr Boromeuszek w Mysłowicach oraz z Domu Dziecka zaprezentowały swoje nowe umiejętności nabyte w pracowniach w czasie jego trwania oraz wykonane prace.
3 grudnia wystąpiły na deskach sceny mysłowickiego MOK-u, gdzie następnie z rąk koordynatorów otrzymały dyplomy a wolontariusze wspierający projekt – podziękowania.
zajęcia odbywały się w pracowniach: – fotograficzna, – malarstwa emocjonalnego, – zajęcia, manualne, – zajęcia ogólnorozwojowe, – tańca, – muzyczne, – muzykoterapii, – breakdance, – nauka gry na perkusji.
Udzielaliśmy dzieciom również korepetycji z matematyki i angielskiego.
W weekendy zabieraliśmy dzieci na t.zw. wyjazdy kulturalne do kina, teatru, muzeum oraz w ciekawe miejsca, połączone z posiłkiem.
Partnerem, który udzielił nam wsparcia w ramach odbywania praktyk studenckich była Górnośląska WSP im. K. A. Hlonda w Mysłowicach.
Wyniki są zaskakująco dobre (twierdzą opiekunowie ośrodków). Medycznie brzmiące kolejne edycje projektów (Pogotowie Sztuki był pierwszym) mają de facto być swoistym antidotum na przepaść dzielącą dzieci zagrożone wykluczeniem od zwykłych zjadaczy chleba.
Problem niepełnosprawności społecznej jest coraz większy i dotkliwszy niż dotąd sądzono i na pewno stanie się niebawem jednym z najpoważniejszych problemów ogólnospołecznych.
linki na facebooku:
https://www.facebook.com/groups/146861343006/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=730737076954859&set=pcb.629236420468498&type=1&theater